Close

Eigenaarschap

Een top opdracht op een top school!

Het Wateringse Veld College in Den Haag wil haar onderwijs verder verstevigen. Op de werkvloer, in de operationele organisatie en in een handzaam stuk papier. Wie mag de directie en het team daarbij komende periode adviseren en begeleiden? Ik?! Wat een top opdracht! Tijdens corona ben ik gestart met een document-analyse en een aantal interviews. […]

Lees verder

En zo ontstond het model – de eigenaarschapscyclus

Twee jaar terug kreeg ik een adviesklus op een vo en daarbinnen ontwikkelde ik een evidence based toolbox voor dit vo dat in eigenaarschap leerproces wilde investeren binnen het mentoraat. Dit jaar schreef ik mee als co-auteur aan een loopbaanboek voor MBO-ers en ontstond naast lesmateriaal ook gaandeweg het model: de eigenaarschapscyclus met stappen t.b.v. […]

Lees verder

Toolbox mentoraat voor… de leerling

Als je wilt dat leerlingen eigenaarschap ontwikkelen. Als je wilt dat leerlingen zelfstandig leren en ontwikkelen. Als je wilt dat leerlingen uiteindelijk zelfsturend en zelfverantwoordelijk eigenaarschap tonen. Als je ze echt eigenaar wilt laten worden over hun leerproces, dan heb je dit ook écht te faciliteren. Ik heb het dan over kennis, instrumenten, een geschikte […]

Lees verder

Zelf voor de klas

De laatste twee maanden van schooljaar 18-19 begeleidde ik op het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht drie groepen 3e en 4e jaar havo leerlingen. Met succes. Het schooljaar daarna mocht ik 4 daltonuren in de week verzorgen met dit doeleinde. Ik zette mijn eigen ontwikkelde model en toolbox-instrumenten in om de leerlingen te begeleiden richting […]

Lees verder

Haalbaar format slc ofwel MOL-gesprekken

Erg blij en wel trots na evaluatie-overleg met de pilotmentoren op een vo-school. De MOL-gesprekken op basis van door de leerling zelf opgesteld POP -waarvoor ik evidence-based formats ontwikkelde- werden door de mentoren als zeer positief ervaren. Dit schooljaar draait de pilot mentoraat ‘iedere leerling eigenaar over eigen leerproces’ in twee leerjaren, nadat ik vorig […]

Lees verder

Verantwoordelijke en gemotiveerde leerlingen!

Zelfstandige, verantwoordelijke, gemotiveerde leerlingen? Als school kun je leerlingen stimuleren eigenaar te worden over hun eigen leerproces. Hoe, daar help ik graag bij? Maar je kunt het als school niet alleen? Dus, investeer ook in ouderbetrokkenheid! Hoe? Ook daar help ik graag bij. Ouders willen graag informatie over hun kind. Niet alleen over hoe zaken […]

Lees verder

BABS in magazine voor kansengelijkheid

Mijn telefoon gaat. Of ik wil bijdragen aan een publicatie van de Young010-werkgroep over kansengelijkenheid in het onderwijs. Natuurlijk wil ik bijdragen aan dit goede doel. Twee weken later word ik buiten geïnterviewd door Mayra Pereira Furtado dos Reis, voorzitster van de jongerenwerkgroep ‘gelijke kansen’ en Lonneke van der Noordt van Stichting Lokaal, die Young010 […]

Lees verder