Close

28 april 2020

Zelf voor de klas

De laatste twee maanden van schooljaar 18-19 begeleidde ik op het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht drie groepen 3e en 4e jaar havo leerlingen. Met succes. Het schooljaar daarna mocht ik 4 daltonuren in de week verzorgen met dit doeleinde. Ik zette mijn eigen ontwikkelde model en toolbox-instrumenten in om de leerlingen te begeleiden richting een positieve spiraal van leren leren. Zelf weer grip te krijgen op hun schoolprestaties. Dat werkte!

Dit resulteerde in heel veel verschillende maatwerk effecten.

SDL leerlingen foto
Waar het bij de één hielp om doelen per vak en toets te gaan stellen, hielp het een ander om doelen voor de toekomst om 5 jaar te stellen, om weer motivatie op te brengen voor schoolwerk. Waar velen simpelweg geholpen bleken bij het verkrijgen overzicht door te leren hoe zelfstandig een goede planning voor wekelijks huiswerk te maken (via een stappenplan plannen en een planformat dat ik aanbood), bleek voor anderen het gebrek aan slaap een grote boosdoener om zich te kunnen concentreren en dingen te kunnen onthouden. Waar de één was lamgeslagen, omdat ze de berg aan inhaalwerk niet meer overzag, was de ander afgehaakt omdat de 20-urige baan nu eigenlijk niet meer te combineren was met deze eindejaarssprint of de zorg voor de ouders thuis te veel tijd in beslag nam.

Voor velen geldt dat een luisterd oor naar het hele plaatje én het stellen van doelen, aanbrengen van focus, en bepalen van ontwikkelpunten en aanpak, rekening houdend met eventuele andere omstandigheden erg helpend is. Evenals het leren vooruit kijken naar huiswerk en activiteiten. Nadenken en maken van een plan van aanpak per dag met daarin wat en hoe je iets aanpakt. En iemand die wekelijks even de tijd neemt of de uitvoering van de plannen ook daadwerkelijk tot stand is gekomen – en zo niet, meedenkt in hoe het wel beter kan. Volgend jaar hebben alle leerlingen besloten op met de geboden middelen en opgedane vaardigheden een vliegende start te gaan maken.

Nu al trots op de leerlingen die hun eigen belofte straks ook gaan waarmaken! Ik kan er zo al 10 aanwijzen waarvan ik overtuigd ben dat zij ook zonder mij de opgedane kennis en vaardigheden gaan toepassen, omdat zij hebben gemerkt dat ze grip kregen, vooruit gingen en ontdekte dat dit werkt!

Ik bracht wat kennis, sprak erover met ze. Ik bracht ze instrumenten en begeleiding om vaardigheden op te doen om zelfstandig te werken aan grip, leren leren en ontwikkelen. Verder hielp ik hiermee indirect met focus aanbrengen, keuzes maken en bood ik een luisterend oor. Hoe simpel kan het zijn.