Close

3 april 2019

Verantwoordelijke en gemotiveerde leerlingen!

Zelfstandige, verantwoordelijke, gemotiveerde leerlingen? Als school kun je leerlingen stimuleren eigenaar te worden over hun eigen leerproces. Hoe, daar help ik graag bij? Maar je kunt het als school niet alleen? Dus, investeer ook in ouderbetrokkenheid! Hoe? Ook daar help ik graag bij.

Ouders willen graag informatie over hun kind. Niet alleen over hoe zaken op school geregeld zijn, maar ook wat zij zelf kunnen doen om bij te dragen. Zij verwachten die informatie vanuit school te ontvangen. Scholen zijn zich niet altijd bewust van wat ouders willen weten. Hebben soms de kennis niet in huis of willen niet belerend overkomen. Een gemiste kans!

Leg een goede basis.
Stap 1. Verbindt school en ouders via het gezamenlijke doel: bijdragen aan welzijn en ontwikkeling van het kind (met het oog de toekomst). Stap 2. Stem verwachtingen, verantwoordelijkheden en manier van communicatie af als school, ouder en kind.
Stap 3. Investeer in het delen van kennis en vaardigheden die bijdragen aan welzijn en groei van het kind.

Wat ieder kind wil en nodig heeft is verschillend. Investeer daarom ook in eigenaarschapsontwikkeling.