Close

28 februari 2020

Haalbaar format slc ofwel MOL-gesprekken

Erg blij en wel trots na evaluatie-overleg met de pilotmentoren op een vo-school. De MOL-gesprekken op basis van door de leerling zelf opgesteld POP -waarvoor ik evidence-based formats ontwikkelde- werden door de mentoren als zeer positief ervaren.

Colloquia_Boaz_4e jaars

Dit schooljaar draait de pilot mentoraat ‘iedere leerling eigenaar over eigen leerproces’ in twee leerjaren, nadat ik vorig jaar met hen op zoek ging naar een passende vorm voor mentoraat en begeleiding. Eén van de onderdelen, de student led conferences.

De mentoren:
1.  Je ziet in de POP’s dat leerlingen er echt over hebben nagedacht, door de manieren waarop de vragen gesteld worden.
2. Het geeft meerdere aanknopingspunten tot coaching
3. Alle ouders zijn naar het MOL-gesprek gekomen
4. Veel meer positiviteit via deze vorm van gesprek
5.  15 minuten per MOL is haalbaar, wel na 4 MOL’s kwartier niks voor adempauze of inhalen mogelijke uitloop.

Antwoord op de vraag: Is het de grotere tijdsinvestering op de dag zelf t.o.v. oude 10 minuten gesprekken het waard? Unaniem en volmondig ja!

En de 1e en 4e jaars-vo-leerlingen? Wat vinden die? Over het algemeen ook positief blijkt uit de enquête. “Voor zover je dat mag verwachten van een leerling met een gezonde weerstand tegen school”, aldus één van de mentoren.

Natuurlijk zagen we ook verbetepunten t.a.v. van de MOL-gesprekken, en passen her en der wat aan. En dan, volgende schooljaar? Opschalen! Met meer leerlingen en meer mentoren!