Close

24 januari 2018

Ouderinfo: van talent naar toekomst

van talent naar toekomst

Natanja, 3e-jaars vmbo leerling van Wolfert PRO is per ongeluk met haar moeder meegekomen naar de avond voor ouders van 3e-jaars : ‘Van talent naar toekomst’. Per ongeluk, omdat de voorlichtingsavond gericht was aan ouders van 3e-jaars leerlingen en niet aan ouders én hun kinderen. Er blijken meer leerlingen meegekomen met hun ouders. Even lijkt een discussie te ontstaan of de ouders de kinderen naar huis moeten brengen, maar al snel druk ik een opkomende discussie de kop in. Ik bied, mede namens school excuses aan voor de onduidelijkheid en geef aan dat ik eigenlijk erg blij ben met al die leerlingen die meegekomen zijn. Het gaat ten slotte over hún vervolgkeuze, hún profiel, hún vakkenpakket, hún toekomst. Dit is een kans!

Ik verwelkom alle ouders en leerlingen hartelijk en start het programma.

Een leerling steekt haar hand op. ‘Mevrouw, mag ik toch naar huis. Ik weet toch niet wat ik wil en ik kan niks. Dit heeft toch geen zin.’ Ik geef haar een eigen hand-out: ‘Nou, meid. Hoe heet je?’. ‘Natanja.’ ‘Oké Natanja, juist in jouw geval zou ik blijven. Geef het een kans. Doe mee.’ Natanja, kijkt vermoeid en afwijzend naar haar moeder, terwijl ze de hand-out van zich af schuift en onderuitgezakt gaat zitten.

Goed, we gaan van waarom-vragen, naar het puberbrein en het keuzeproces, het kind, de vervolgopleidingen en de onmiskenbare rol van de ouder. Ik weet niet alleen de aandacht van de ouders, maar ook de aandacht van de pubers te trekken. Zij blijken zelfs bijzonder van nut, o.a. bij het verifiëren van informatie over pubers, maar ook bij het laten zien dat zij serieus genomen willen worden en wél ideeën hebben waar ze goed in zijn en welke richting ze op willen, al is dit soms niet de richting die hun ouders zouden willen horen.

Goede keuzes maken start bij het kijken naar het kind. Als ik de ouders en de kinderen vraag om stap voor stap de hand-out in te vullen en het kind in beeld te brengen, starten we met interesses en talenten. “Talent… mijn kind heeft geen talent, zegt een moeder.” Ieder kind heeft een talent. Ieder mens heeft talent en wel meerdere ook. Als ik het begrip talent toelicht en vertel hoe je met een paar simpele vragen talenten kunt ontdekken, zie ik Natanja ineens voorover gebogen zitten en schrijven. Als ze omhoog kijkt van haar blaadje, steek ik mijn duim op. Een glimlach komt mijn kant op.

Alle belangrijke aspecten worden besproken tot het kind in beeld is gebracht en er gezocht kan worden naar passende beroepsperspectieven, opleidingen, scholen, vakken en richtingen op basis van het kindprofiel.

Als ik bij het einde van het programma ben aangekomen en de presentatieslide ‘Vragen?’ tevoorschijn klik, steekt Natanja haar vinger op. “Mevrouw, ik weet dat het is afgelopen, maar kunt u zo even meekijken naar mijn profiel en wilt u dan nog één keer, maar dan samen met mij, een paar opleidingen voor opzoeken?” Moeder zakt licht glimlachend achterover. “Natuurlijk Natanja, zeg ik. Ik rond zo eerst even af. Blijven jij en je moeder maar zitten.” Mijn avond kan niet meer stuk!

Uit de evaluatie van deze avonden blijkt dat ouders heel diverse onderdelen van dit programma waarderen. Een ieder lijkt met iets anders in zijn behoeften te worden voorzien, o.a. de hand-out waarop je het kind in beeld kunt brengen, de hand-out om het gesprek met het kind thuis aan te gaan, informatie en de wijze waarop talent ontdekt kan worden én ook de wetenschap dat ieder kind ze heeft, de websites waarop je op interesses, richting, salaris, talenten, niveaus naar opleidingen kunt zoeken en ook dat je kind meer luistert naar wat je zegt, dan dat je kind laat blijken. Voldoende voedingsbodum om de ouders thuis in gesprek te laten gaan met hun kind.

De volgende school die deze workshop wil aanbieden nodig ik van harte uit dit te doen aan ouder en kind. Bij deze interactieve voorlichtingsavond kan tevens worden gekozen voor een uitbreiding met de ‘ontdek-je-talenten-opdracht’ die de mentor tijdens het mentoruur bij zijn leerlingen kan uitzetten.  Ook kan BABS tijdens het mentoruur deze talentles verzorgen.