Close

24 november 2017

Schoolkeuze: De beste school is… ?

school 1
Afgelopen jaar heb ik op verschillende manieren en voor verschillende doelgroepen – o.a. medewerkers ouderbetrokkenheid van een basisscholengroep, ouders van de groep 8 leerlingen op basisscholen, ouders van groep 7 en 8 én 3e jaars leerlingen van middelbare scholen – trainingen en workshops verzorgd rondom het thema schoolkeuze.

Ouders spelen een onmiskenbare rol bij het maken van de juiste schoolkeuze. Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, maar ook daarna van het vo naar vervolgonderwijs. Antwoorden op vragen als: Wat is de beste school? Hoe maak je nu een goede schoolkeuze? Hoe help ik mijn kind bij het maken van de juiste keuze kunnen alleen beantwoord worden als het kind in beeld wordt gebracht. Dat is dan ook wat aan bod komt. Waarom bent u als ouder zo belangrijk? Waarom is die keuze voor een kind zo moeilijk? Waar kun je naast interesses, talenten, beroepsperspectieven nog meer op letten. Kind in beeld: mixen en matchen maar! En natuurlijk wel in gesprek met het kind!