Close

4 september 2017

PCBO – Ouderbetrokkenheid in de bovenbouw

PCBO Ochtend 1 MOB

De eerste trainingsochtend ‘Ouderbetrokkenheid in de bovenbouw van het basisonderwijs’ aan de medewerkers ouderbetrokkenheid van de 32 Rotterdamse PCBO basisscholen is een feit. De dames willen graag ook in de informatie behoefte kunnen voorzien en vragen kunnen beantwoorden van ouders met kinderen in de bovenbouw. Vragen over o.a. huiswerk, zelfstandigheid, het veranderende kind, keuze voor een middelbare school. Tijdens de eerste bijeenkomst staat  het inventariseren van behoeften centraal, evenals het delen van kennis en ervaringen delen en het formuleren van eigen doelen binnen de schoolorganisatie voor dat betreffende jaar. De opvolgende trainingsbijeenkomsten gaan in op de vragen die er zijn, de behoeften. Tijdens de laatste bijeenkomst vult iedere medewerker ouderbetrokkenheid zijn plan met doel aan met concreet plan van aanpak.

Ter inspiratie mijn persoonlijke top 4 van de beste praktijkvoorbeelden en -ideeën die tijdens de brainstorm naar voren kwamen om ouderbetrokkenheid in de bovenbouw te stimuleren:

  1. In samenwerking met iedere leerkracht van ieder leerjaar bepalen wat het groepsontwikkelpunt is dat aangepakt kan worden in samenwerking met ouders. Vervolgens informeer je samen met de leerkracht – tijdens een info-avond of juist onder schooltijd samen met kind en leerkracht in de klas – hoe je als ouder je steentje thuis kunt bijdragen.
  2. Film bijeenkomsten en deel deze video met ouders die niet konden komen. Het doel is zoveel mogelijk ouders bereiken met informatie en niet zoveel mogelijk ouders in de ouderkamer of naar de bijeenkomst krijgen.
  3. Hardlopen met ouders ter bevordering van sociaal netwerk van ouders met de (gratis) cursus ‘Liever bewegen dan moe’ van Context, Indigo preventie. Bijkomend positief effect: de ouders geven direct een goed en gezond voorbeeld aan hun kinderen.
  4. Aansluiten bij onderwijs en leerkracht en ouders. Ouders willen graag meedenken over hoe het onderwijs voor alle leerlingen vanuit hun ogen nog beter gemaakt kan worden. Dit kan in bijvoorbeeld regiegroep, ouderpanel of een special daarvoor georganiseerde avond. Stel ouders vragen!

    Hulp nodig? BABS ondersteunt u hierbij graag!