Close

28 augustus 2017

Adviesopdracht: De leerling als eigenaar van zijn leerproces.

davidslide

Marnix gymnasium durft! Eindelijk een school die echt een stap durft te zetten om aan te sluiten bij de hedendaagse leerling. Een droomopdracht, waarvan ik inmiddels de eerste stappen met het schoolteam heb mogen zetten.

Wat gaan we doen? We gaan de huidige structuur van mentoraat en begeleiding omvormen naar een nieuwe structuur waarbij er aandacht is voor iedere leerling en iedere leerling in staat wordt gesteld het maximale uit zichzelf te halen.

Hoe gaan we dit doen? De leerling wordt zelf eigenaar (gemaakt) van zijn persoonlijke- en schoolontwikkeling. Hij bepaalt en bewaakt zijn doel, formuleert zijn aanpak, reflecteert en stelt bij. Hij informeert mentor en ouder over zijn proces. Hij leidt tijdens mentor(docent)-ouder-leerling gesprekken. Van de leerling wordt verwacht dat hij zijn eigen doorlopende leerlijn zal vorm geven. De mentor en ouder zijn ondersteunend aan de leerling. Zij faciliteren dit eigenaarschap.