Close

20 december 2017

BABS en Transformatieve School 2

Iliass zijn boek

Via een van mijn opdrachtgevers, het Marnix Gymnasium, werk ik vanuit mijn bedrijf BABS aan een ontwerp voor passende mentoraatstructuur, waarbij aandacht is voor iedere leerling en iedere leerling in staat wordt gesteld het maximale uit zich te halen via eigenaarschapsontwikkeling. Via deze opdrachtgever kreeg ik de kans om een serie Masterclasses te volgen van Iliass el Hadioui, grondlegger van de Transformatieve School, eveneens werkzaam binnen de schoolmuren van het Marnix.

De Transformatie School heeft sinds de eerste Masterclass mijn aandacht, want Iliass schetst een beeld van 3 cultuurladders waarop jongeren zich kunnen begeven. De thuis-, de straat- en de schoolcultuurladder. Ieder mens heeft van nature de wil om te klimmen, maar klim je als jongere op de ladder van de schoolcultuur, dan daal je vrijwel als vanzelfsprekend op die van de straatcultuur. Klim je op de straatcultuurladder door straatcultuurgedrag te vertonen op school, dan daal je op de schoolcultuurladder.

Goed, de vraag waarop ik na de eerste Masterclass een antwoord wilde weten: is er een manier waarop een jongere gelijktijdig op de verschillende ladders kan stijgen? En, zo ja, hoe?

Een deel van het antwoord op deze vraag kreeg ik tijdens de tweede Masterclass, namelijk wat zijn belangrijke bouwstenen voor effectief klimgedrag op de schoolladder?

  1. Hoge positieve verwachtingen (plus het nodige klimgereedschap)
  2. Teacher Collective Efficacy
  3. Student Self-efficacy

Iliass gebruikt graag Engels. Ik vertaal graag in ieder geval self-efficacy even voor de leesbaarheid. Self-efficacy betekent letterlijk zelf-effectiviteit, ofwel de overtuiging, het vertrouwen dat iemand heeft om adequaat, efficiënt en succesvol te handelen in een gegeven situatie. Een simpel voorbeeld van student Self-efficacy ter verduidelijking is: Het lukt mij om dit jaar met een gemiddelde 7 over te gaan naar het volgende leerjaar.

De Transformatieve School richt zijn focus op de eerste twee peilers van effectief klimgedrag. Het versterken van de groepsdynamiek van het docententeam onderling en het positief beïnvloeden van de groepsdynamiek in de klas.

Het project dat ik met BABS – Babs’ Advies en Begeleiding t.b.v. Schoolsucces – uitvoer, ‘De leerling als eigenaar van zijn leerproces. Op weg naar een passende mentoraats- en begeleidingsstructuur.’ richt zich op peiler 3, student self efficacy. Fijn om te weten hoe wij samen aan hetzelfde doel kunnen werken binnen deze twee projecten op één school en deze zo één kunnen maken.

Goed, het overige deel van het antwoord op de vraag heb ik nog niet. Ik heb Iliass zijn boek gekocht. Wellicht heb ik binnenkort mijn antwoord.