Close

Recente blogs

Blijf hier up to date rondom Babs voor School en Ouder.

Visie

BABS wil dat iedere leerling de kans krijgt het maximale uit zichzelf te halen en zich kan ontwikkelen tot zelfstandige jongvolwassene. Iemand die zijn plekje in de maatschappij weet te veroveren op basis van wie hij is en wil zijn. BABS maakt school, leerling en ouders bewust, biedt inzichten en reikt handvatten aan. 

Expertise

Babs Wolters is onderwijskundige en coach met ervaring in het opbouwen en verstevigen van de onderwijsorganisatie en het begeleiden van leerlingen. Eigenaarschap, ouderbetrokkenheid, puberbrein, studievaardigheden, leerlingbegeleiding, duidelijke processen en afspraken zijn peilers waar Babs zich op richt. 

Kwaliteiten

BABS is betrokken, betrouwbaar, pro-actief, oplossingsgericht en pragmatisch. BABS sluit graag aan bij de onderwijsorganisatie en is altijd doelgericht en enthousiast op zoek naar kwaliteit en verbeteringen die gemakkelijk in praktijk kunnen worden gebracht. BABS verbindt. BABS zet mensen en organisaties in hun kracht. 

Achtergrond

BABS is opgericht door Babs Wolters – van der Linden.
Geboren in Rotterdam, 1980.

Wat wil Babs?
B.A.B.S. staat voor Babs’ Advies Begeleiding t.b.v. Succes. Want dat is wat ik wil voor iedere leerling en iedere school. Onder succes versta ik: s
amen die randvoorwoorden scheppen waarbinnen kinderen zich goed voelen en goed kunnen ontwikkelen tot stevige jongvolwassenen die straks toegerust zijn om hun eigen leven vorm te geven op basis van wie ze zijn en wat ze kunnen. 

Gedicht ‘werk’ van mijn allerliefste moeder, die er altijd voor mij was. 
Werken is leuk.
Leuk werken is mooi.
Mooi werken is uniek.
Uniek werken is levensvervullend, niet in werktijden of dienstjaren uit te drukken.
Het is een levensbehoefte.
– J.E. van der Linden – Kouwenhoven, 1991 

Waarom zelfstandig ondernemen?
Ik ben als zelfstandige gestart omdat ik onze eigen kinderen datgeen wil bieden dat ik ieder kind wens. Dat kan volgens alleen maar wanneer ik voldoende tijd en aandacht voor hen heb. Daarom wil ik mijn eigen tijd kunnen indelen. Daarbij zag ik diverse verbetermogelijkheden in het onderwijs en toen ik mijn ideeën begon te delen met mijn netwerk, kwamen de opdrachten als vanzelf.   

p1090593

BABS voor school en ouder is opgericht door Babs Wolters. 

BABS werkt samen met

wvc
horses
horses2png
eductogr
marni
wolfielyceum
wolfiedal2
wolfielan
pcbo
logo_valcky_new
codenamefuture
melanchton
logo_studieus
logo_educto
logo_stedelijk_dalton
logo_erasmiaans