Close

Recente blogs

Blijf hier up to date rondom Babs voor School en Ouder.

BABS in magazine voor kansengelijkheid

Mijn telefoon gaat. Of ik wil bijdragen aan een publicatie van de Young010-werkgroep over kansengelijkenheid in het onderwijs. Natuurlijk wil ik bijdragen aan dit goede doel. Twee weken later word ik …
Read More

Advies - Ontwerp - Begeleiding

Met BABS zet je school, ouder en kind in hun kracht

Elfie en Teun op weg naar een skelter
ADVIES

BABS adviseert, begeleidt, ontwerpt en implementeert passende oplossingen voor kleine en grote onderwijsvraagstukken.

Praktijkvoorbeelden
Het herijken of opnieuw ontwikkelen van een passend onderwijsconcept of mentoraat. H
et beter samenwerken als school met ouders rondom de leerling. Het creëren van eigenaarschap over het leerproces bij de leerling. Leerlingen leren plannen en leren leren. Verstevigen van de onderwijsorganisatie met duidelijke werkwijzen en goede onderlinge afstemming binnen de organisatie en het team.

Aanpak
Op basis van gesprekken formuleren we de uitgangspositie van de school en wat de school wil bereiken. Daar stemmen we het plan en de aanpak op af. Teamsessies, werkoverleggen, interviews kunnen onderdeel zijn van een traject. BABS acteert, afhankelijk van de behoefte, in de rol van adviseur, gastspreker, projectleider, coördinator, ontwikkelaar, trainer en/of coach. Alle diensten en producten worden op maat afgestemd, uitgevoerd en/ of opgeleverd.

Referenties en ervaring
Zie LinkedIn

Opdrachtgevers
Wateringse Veld College, Wolfert Dalton, obs Valckesteyn, Wolfert Lyceum, Marnix Gymnasium, Erasmiaans Gymnasium, Gemeente Albrandswaard, SKS Kinderopvang, PCBO scholengroep.

Interesse? Neem direct contact op met BABS.Elfie tekent op muur
ONTWERP

BABS ontwikkelt en ontwerpt instrumenten en documenten in opdracht van, en in samenwerking met, het onderwijs. 

Praktijk voorbeelden
Een digitale toolbox voor de leerling ‘eigenaarschap eigen leerproces’, een leerling-POP-formulier, stappenplan plannen, leerstrategieënkaart en/of een tijdgebonden POP-presentatie format voor driehoeksgesprekken. Een mentoraatstructuur, blauwdruk van het onderwijs over 4 jaar, een ‘Draaiboek Kwaliteit Onderwijs’ met daarin een herzien onderwijs concept en werkwijze voor (nieuwe) docenten en mentoren, inclusief instrumenten. Competentiemeter. Copij bijdragen als co-auteur voor methoden. Interactieve presentaties (gastoptredens), als onderdeel van ouderavonden op scholen over o.a. ‘Puberbrein en schoolzaken’ en ‘Samenwerken aan Schoolsucces’.

Aanpak
Brainstorm, teamsessies, werkoverleggen, interviews kunnen onderdeel zijn van een ontwikkelproduct. BABS werkt producten uit. Soms is het een eindproduct. Soms ontstaat er gedurende een adviestraject een ontwikkelbehoefte, waarin BABS kan voorzien. 

Referenties en ervaring
Zie LinkedIn

Opdrachtgevers
Wateringse Veld College, obs Valckesteyn, Marnix Gymnasium, PCBO scholengroep, Wolfert Lyceum, Erasmiaans Gymnasium, Melanchthon Bergschenhoek. 

Interesse? Neem direct contact op met BABS.


Elfie en Teun op zelf gemaakte skelter
BEGELEIDING & COACHING

BABS begeleidt en coacht leerlingen binnen de schoolmuren, in opdracht van scholen. Voor haar de ideale combinatie naast een advies- en ontwikkelopdracht. 

Praktijkvoorbeelden
LPO(Leren Plannen Organiseren)-dalton-uren voor leerlingen voor wie het reguliere aanbod van docent en mentor niet voldoende blijkt en er soms ook andere belemmerende factoren blijken te spelen. Schoolgebonden kindercoach. 

Aanpak
In opdracht van de school gaat BABS (soms met een concrete hulpvraag, maar zeker ook zonder) op zoek naar datgeen wat maakt dat een kind op dat moment vastloopt. Zij ziet het kind. Kijkt naar het gehele plaatje: competentie, omgeving en autonomie. Zij inventariseert de wensen van de omgeving, maar vooral ook die van het kind. Gaat op zoek naar passende sleutels voor dat wat het kind op dat moment nodig heeft om zelfstandig weer verder vooruit te komen en gaat daarmee doelgericht met het kind aan de slag. Indien nodig in samenwerking met de omgeving. 

Referenties en ervaring
Zie LinkedIn

Opdrachtgevers
Wolfert Lyceum, Melanchthon Bergschenhoek, Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht, De Sterrekijker, cbs De Parel, Educto, Studieus, Horses & Co. 

Interesse? Neem direct contact op met BABS.