Close

Recente blogs

Blijf hier up to date rondom Babs voor School en Ouder.

Diensten

advies | training |coaching

Met BABS geef je leerlingen optimale ontwikkelingskansen 

puberbrein-dienstenpagina
Puberbrein & schoolzaken

Onderzoek toont aan dat vaardigheden als leren plannen van het huiswerk bijdragen aan schoolsucces. Evenals het bewust kiezen voor een speciale aanpak (leerstrategie) en leren reflecteren wanneer er een resultaat is. Ander onderzoek toont aan dat ouders van grote invloed zijn op het maken van de bijvoorbeeld de juiste schoolkeuze.

Als je weet welke invloed de puberteit op het brein heeft, dan begrijp je ook beter waarom schoolzaken niet altijd even gemakkelijk zijn voor een kind. Je begrijpt waarom pubers doen wat ze doen. Wat ze nodig hebben. En dus, wat je kunt bieden als school en als ouder aan een kind in de puberteit rondom schoolzaken. Van het begeleiden van plannen en leren leren, tot het leren maken van grote en kleine keuzes aangaande school: schoolkeuze tot afspraken thuis over huiswerk en in de groepsapp.

Om leerlingen optimale kansen te bieden ontwikkelde BABS een serie interactieve, praktijkgerichte bijeenkomsten en trainingen voor schoolteams en ouders van basis-, voortgezet-  en middelbaar beroepsonderwijs. Vanaf groep 6. 

Voor praktijkvoorbeelden zie de blogpagina.

Meer weten? Neem contact op

jumping-kids2
Ouderbetrokkenheid

Onderzoek toont aan dat ouderbetrokkenheid en een effectieve samenwerking tussen school en ouders het schoolsucces van kinderen bevordert. Maar wat houdt dit precies in en hoe geef je dit vorm als school en ouder?

Om deze vragen te beantwoorden ontwikkelde BABS een serie interactieve, praktijkgerichte bijeenkomsten voor schoolteams en ouders van basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Het gezamenlijk uitgangspunt: het optimaal welbevinden van het kind is altijd leidraad. Samen de randvoorwaarden scheppen zodat optimale ontwikkelingskansen ontstaan het doel. School en ouders bewust maken van het nut van hun samenwerking. School en ouders inzicht geven in hun verantwoordelijkheden vanuit eigen hun rol en die van het kind. De bijbehorende taken uitdragen en afstemmen en tot slot een ieder informeren over hoe die bijdrage in de praktijk geleverd kan worden, morgen, thuis en op school, dat is wat BABS doet.  

Naast traingen zijn adviestrajecten mogelijk. Op basis van gesprekken formuleert BABS de uitgangspositie van de school en wat de school wil bereiken. Daar stemt zij haar aanpak op af. BABS acteert, afhankelijk van de behoefte, in de rol van adviseur, coördinator, trainer en coach.

Voor praktijkvoorbeelden zie de blogpagina.

Meer weten? Neem contact op

pexels-photo-127968
Eigenaarschap: de leerling centraal

Onze maatschappij is complex en biedt veel mogelijkheden. Hoe bereiden wij de kinderen van nu voor op een plek in de maatschappij binnen het onderwijssysteem? Hoe helpen wij ze inzicht te krijgen in hun talenten en van daaruit te zoeken naar toekomstperspectief. Hoe kunnen we leerlingen leren om zich zelf te ontwikkelen?

Door hen de baas te laten worden over henzelf, hun ontwikkeling, hun cijfers, leerproces, keuzes, hun leven. Wat houdt dit precies in en hoe kun je je bijdrage leveren als school en ouder?

Om deze vragen te beantwoorden ontwikkelde BABS praktijkgerichte instrumenten en trainingen voor schoolteams en ouders van basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Adviestrajecten op maat mogelijk. 

Thema’s: taalontwikkeling, autonomie-vaardigheden, zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid, studievaardigheden, plannen, leren leren en reflecteren, executieve vaardigheden, keuzes maken, omgevingsfactoren, gesprekstechnieken.

Voor praktijkvoorbeelden zie de blogpagina.

Meer weten? Neem contact op