Close

Recente blogs

Blijf hier up to date rondom Babs voor School en Ouder.

Advies - Ontwerp - Tools

Met BABS zet je school, ouder en kind in hun kracht!

Student led conference
EIGENAAR LEERPROCES

Onze maatschappij is complex en biedt veel mogelijkheden. Hoe bereiden wij de leerling van nu voor op een plek in de maatschappij? Hoe helpen wij ze inzicht te krijgen in hun talenten en ontwikkelpunten en van daaruit te zoeken naar toekomstperspectief. Hoe kunnen we leerlingen leren om zich zelf te ontwikkelen? Hoe krijgen we ze verantwoordelijk, gemotiveerd en optimaal preseterend?

Via eigenaarschap. Door hen via zelfkennis en zelfregulatie de baas te laten worden over henzelf, hun ontwikkeling, hun cijfers, leerproces, keuzes, hun leven. Wat houdt dit precies in en hoe kun je eigenaarschap bij leerlingen stimuleren als school?

Om deze vragen te beantwoorden biedt BABS advies- en begeleidingstrajecten. BABS ontwikkelt op verzoek en biedt tools.  

BABS ontwerpt en implementeert in samenwerking met scholen een passende mentoraatsstructuur, waarbij iedere leerling begeleid wordt en iedere leerling gestimuleerd wordt zo veel als mogelijk eigenaar te worden van zijn/haar leerproces. Een digitale leerling toolbox en trainingen voor schoolteams zijn onderdeel van het aanbod.

Vaardigheden als leerlingen eigen doelen leren stellen, plannen, leren leren en reflecteren zijn allen evidence based effectief.  Via een training leer je als team hoe je binnen de schoolmuren leerlingen structureel kunt laten werken aan eigenaarschapsontwikkeling. 

De digitale toolbox voor leerlingen omvat handleidingen en formats waarmee eigenaarschapsontwikkeling kan worden gestimuleerd. Van POP tot driehoeksgesprek-presentatieformat. Van stappenplan plannen voor dagelijks huiswerk tot het plannen van een toetsweek of examen inclusief planoverzicht. Van zelfstandig leren leren met vraag en antwoord tot leerstrategieënkaart. 

Ook ontwikkelt BABS in opdracht. Zo heeft zij o.a. als co-auteur meegeschreven met de LOB-boeken ‘Werken aan je toekomst 1/2 en 3/4’ op haar expertisegebieden. Ook de mentorprogramma’s zijn op deze manier tot stand gekomen.

Alle diensten en producten worden op maat afgestemd, uitgevoerd en/ of opgeleverd. Alles is evidence based en daarnaast getoetst door mijzelf in de praktijk. Dit betekent dat mijn diensten en producten zijn voortgekomen uit mijn jarenlange werk met de doelgroep. Ook nu werk ik nog twee dagdelen per week met de leerling.

Voor praktijkvoorbeelden zie de blogpagina.

Refenties – Wolfert Lyceum, Marnix Gymnasium, Wolfert Dalton, uitgeverij Codename Future, Educto, Studieus, Stedelijk Dalton Lyceum en Baudartius College.

Interesse? Neem direct contact op met BABS.Foto Valckesteyn directie ouders kids babs
OUDERBETROKKENHEID

Onderzoek toont aan dat ouderbetrokkenheid en een effectieve samenwerking tussen school en ouders het schoolsucces van kinderen bevordert. Maar wat houdt dit precies in en hoe geef je dit vorm als school en ouder?

Om deze vragen te beantwoorden biedt BABS adviestrajecten en trainingen. Op basis van gesprekken formuleren we de uitgangspositie van de school en wat de school wil bereiken. Daar stemmen we het plan en de aanpak op af. BABS acteert, afhankelijk van de behoefte, in de rol van adviseur, gastspreker, projectleider, coördinator, ontwikkelaar, trainer en/of coach.

Naast adviestrajecten ontwikkelde BABS een serie interactieve, praktijkgerichte bijeenkomsten voor schoolteams en ouders van po, vo en MBO. Het gezamenlijk doel: samen die randvoorwoorden scheppen waarbinnen kinderen zich goed voelen en goed kunnen ontwikkelen tot stevige jongvolwassenen die straks toegerust zijn om hun eigen leven vorm te geven op basis van wie ze zijn en wat ze kunnen.

School en ouders bewust maken van het nut van hun samenwerking. School en ouders inzicht geven in hun verantwoordelijkheden vanuit de eigen hun rol en die van het kind. School en ouders laten zien hoe zij elkaar kunnen versterken en het kind in zijn kracht kunnen zetten. De bijbehorende taken uitdragen en afstemmen en tot slot een ieder informeren over hoe die bijdrage in de praktijk geleverd kan worden, morgen, thuis en op school, dat is wat BABS doet.  

Voor praktijkvoorbeelden zie de blogpagina.

Referenties – obs Valckesteyn, PCBO scholengroep, Wolfert Lyceum, Erasmiaans Gymnasium, Melanchthon Bergschenhoek. 

Interesse? Neem direct contact op met BABS.


Wolfert auditorium 3 (3)
GASTOPTREDENS

Als je weet wat school vraagt van je kind, dan kun je hier thuis aan bijdragen. Als je weet hoe een kind zelfvertrouwen, zelfkennis en verantwoordelijkheid ontwikkelt, idem dito. 

Als je weet op welke manier competentie, omgeving en autonomie bijdragen om een kind zich goed te laten voelen en vandaaruit te laten ontwikkelen, dan kun je hierin als school en ouder samenwerken en voorzien. 

Als je weet welke invloed de puberteit op het brein heeft, dan begrijp je beter waarom schoolzaken niet altijd even gemakkelijk zijn voor een kind. Je begrijpt waarom pubers doen wat ze doen, welke keuzes ze maken en waarom. En ook, wat ze nodig hebben. En dus, wat je kunt bieden als school en als ouder aan een kind in de puberteit rondom schoolzaken. 

Om leerlingen optimale kansen te bieden ontwikkelde BABS een serie interactieve, praktijkgerichte bijeenkomsten en trainingen voor schoolteams en ouders van po, vo en MBO. Hierbij verbindt BABS school en ouder rondom de leerling. Zij zet alle neuzen dezelfde kant op. Biedt nieuwe informatie en veel praktische tips hoe ieder vanuit zijn eigen rol kan bijdragen aan schoolsucces van het kind. 

Voor praktijkvoorbeelden zie de blogpagina.

Referenties – obs Valckesteyn, Wolfert Lyceum, Erasmiaans Gymnasium, Melanchthon Bergschenhoek en Wolfert PRO (- nu Wolfert Lansing) en PCBO scholengroep. 

Interesse? Neem direct contact op met BABS.