Close

Recente blogs

Blijf hier up to date rondom Babs voor School en Ouder.

06/09/2017

Obs zet in op samenwerking met ouders!

Applaus en complimenten van ouders voor de school. “Ik vind het zo’n goed initiatief en ik vind het zo tof dat jullie dit als school zo op willen pakken!”, aldus ouder Nicole richting directrice Marga Maissan.

Obs Valckesteyn besloot eind schooljaar 2015-2016, samen met mij (en mijn bedrijf) aandacht te geven aan ouderbetrokkenheid. Enerzijds ouders informeren over hoe zij thuis hun steentje kunnen bijdragen aan de schoolontwikkeling van hun kind, anderzijds de samenwerking tussen school en ouders rondom de kinderen versterken. Sessies met het team en de ouders volgden om enerzijds ieders eigen aandeel kritisch onder de loep te leggen, anderzijds alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en voor dat ene gezamenlijke doel te kunnen gaan: samen de randvoorwaarden creëren voor optimaal welbevinden en optimale ontwikkelingskansen voor het kind. Informatie van school richting ouders werd bijgesteld. Info-avonden kregen een andere invulling. Sommige, niet Nederlandse ouders, werd gevraagd ‘mee te komen doen’ op school. Tot zover, geslaagd en een voelbaar nieuwe sfeer ontstond.

We vroegen ouders tijdens de hernieuwde ouderavonden in september 2016 ook om hun beste gouden tip aan school. Maar daar bleef het niet bij. De school kreeg gedurende dat jaar meer bruikbare tips van verschillende ouders, die ook nog bereid bleken de handen uit de mouwen te steken. We besloten de ouders uit te nodigen voor een gesprek. Dit resulteerde in de formatie van een kernwerkgroep van betrokken ouders die zichzelf ‘Valckesteyn rules’ doopte. Aan hen en mij de taak om een schooljaar lang zoveel mogelijk ouders op te roepen en mee te laten denken over het onderwijs aan de kinderen op Valckesteyn.

De eerste informatie-avonden en acties zijn een feit. Ter inspiratie hieronder de informatie die per mail aan alle ouders is gestuurd, nadat ik alle ouders namens de werkgroepleden mondeling heb geïnformeerd tijdens de informatieavonden d.d. 5 en 7 september (2017).

“Het beste voor onze kinderen: Valckesteyn rules!

trots_superman

Als ouders willen we het beste voor onze kinderen. Obs Valckesteyn wil dat ook. De school is in ontwikkeling om nog beter te worden. Zij wil graag horen wat wij als ouders belangrijk vinden voor onze kinderen op school, zodat zij onze mening mee kan nemen.

Onze eerste actie is dat er vanaf 5 september 3 grote vellen papier in de school hangen. Op de vellen staan de volgende drie vragen:

  • Waar mag school afscheid van nemen?
  • Wat kan school verbeteren?
  • Wat moet de school behouden?

Wij roepen álle ouders op hun mening te geven. Dit is mogelijk tot en met maandagavond 2 oktober. Op  2 oktober bent u vanaf 19.00u (inloop/ 19.15u – 21u programma) van harte welkom om mee te denken over de visie en identiteit van de school. Dit doen we als ouders door met elkaar aan te geven wat we met elkaar echt belangrijk vinden voor onze kinderen op school. Vervolgens denken we met elkaar na over hoe de school er over 4 jaar uit kan zien, uitgaande van de kernwaarden van de school. We bouwen en schetsen een ideale OBS Valckesteyn vanuit het oogpunt van de ouders. Het schoolteam heeft daarna ook een bijeenkomst waarin zij de visie van de school bepalen en bepalen hoe zij daar gaan komen. Onze input kan dienen ter inspiratie.

Na deze avonden in oktober zullen vanuit de ouderwerkgroep ‘Valckesteyn rules’ meer initiatieven volgen om over specifieke onderwerpen meer van de ouders te weten te komen.

Wij hopen dat u mee wilt denken en mee wilt praten. Zo maken we met elkaar Valckesteyn de beste school voor onze kinderen!

Met hartelijke groet, X (MR-lid en moeder van X en X uit groep X en X), X (moeder van X en X uit groep X  en X), X (vader van X, X, X uit groep X, X en X en X) en Babs Wolters (adviserend, coördinerend, ondersteunend en spil tussen directie en ouderwerkgroep vanuit ‘BABS school en ouder’).”